A place is just a place

     Some people think that a place can save them… Like if they could just be somewhere else, their lives would be totally different. They could finally be the people they always wanted to be. But to me, a place is just a place. If you really want things to change, you can make them change no matter where you are. So many people live within unhappy circumstances and yet will not take the initiative to change their situation because they are conditioned of life . The very basic core of a man’s living spirit is his passion for adventure. The joy of life comes from our encounters with new experiences, and hence there is no greater joy than to have an endlessly changing horizon, for each day to have a new and different sun.

RO

    Unii oameni cred că un loc îi poate salva … Ca, daca ar putea fi altundeva, viața lor ar fi total diferită. Ei ar putea fi, în cele din urmă oamenii, care întotdeauna au vrut să fie. Dar pentru mine, un loc este doar un loc. Dacă chiar vrei ca lucrurile să se schimbe, poți să le transformi indiferent unde te afli. Atât de mulți oameni trăiesc în circumstanțe nefericite și totuși nu vor lua inițiativa de a-și schimba situația deoarece sunt condiționati de viață. Miezul fundamental al spiritului viu al omului este pasiunea sa pentru aventură. Bucuria vieții vine din întâlnirile noastre cu experiențe noi și, prin urmare, nu există bucurie mai mare decât aceea de a avea un orizont în continuă schimbare, pentru ca fiecare zi să aibă un soare nou și diferit.